Leva på landet

Under hundratals år har Sverige utvecklats mot ett mer och mer urbaniserat samhälle. Även om utvecklingen med flytt till städerna är lika gammal som städerna själva så dominerade den svenska landsbygden helt fram till 1900-talet. Majoriteten av människorna levde på landsbygden och landsbygden var väldigt levande.

Under 1900-talet industrialiserades dock Sverige och det medförde en enorm folkomflyttning till förmån för de industristäder som snabbt växte. Den utvecklingen späddes senare på än mer av att hela landsändar förlorade de industrier som hade etablerats på landsbygden.

Detta har lett till en situation där de tätorder som tidigare räknades som urbaniserade områden nu betraktas som landsbygd.

Avstånd till jobbet

För de personer som bor kvar på landet finns jobben ofta i en närbelägen stad eller större tätort. Detta betyder att det är självklart att pendla när man bor på landet. Det kan bli många mils körning varje dag men å andra sidan finns det i många landsändar knappt någon trafik så i tid räknat kan det gå snabbare än en kortare pendling i till exempel Stockholm.

Det är inte bara avstånden till städer som är en utmaning, det är också så att många av de mindre städerna som ligger på pendlingsavstånd från landsbygden har mindre kvalificerade arbeten vilket gör att den pendlande landsbygdsbefolkningen tjänar mindre än de som bor i större städer. 

Närservice

Själva livet på landsbygden har också andra utmaningar. Det kan till exempel vara brist på närservice. Många butiker har stängt och även kommunal service kan ligga långt borta efter att kommunsammanslagningarna på 60- och 70-talen gjorde många till folkmängd räknat mindre kommuner geografiskt sett väldigt stora.

Det är ur detta perspektiv mycket bra att staten satsat så stort på att dra ut bredband och fiber på landsbygden. I stort sett hela Sverige är nu uppkopplat. Så till exempel frågan om ”vad krävs för att spela live casino” på landsbygden kan snabbt besvaras med ”Internet per fiber”, vilket finns att få i hela landet.

Hälsofördelar med att bo på landet

När det gäller hälsan så finns det stora fördelar med att bo på landet. Det lugnare tempot och de stora möjligheter som finns till rekreation i naturen har väldigt positiv inverkan på människors välbefinnande. Sedan är det också så att många av de personer som bor på landet gör det just för att de har fritidsintressen som är kopplade till naturen; som till exempel jakt, fiske, vandring med mera.

Sammanfattning – Livet på landet

När vi sammanfattar vår artikel om livet på landet kan vi konstatera att det är en kombination av utmaningar och möjligheter som finns för landsbygdsbefolkningen.

Utmaningarna handlar om försörjning och service. Det är i det närmaste en självklarhet att landsbygdsbefolkningen måste pendla för att komma till sina arbeten och de som inte pendlar till jobbet måste pendla för att kunna göra inköp av livsmedel, tanka bilen, göra ärenden relaterat till myndigheter med mera. Även barn måste pendla för att komma till skolorna som även de centreras mer och mer till städerna allteftersom elevunderlaget sviktar på landet.

Hälsofördelarna är dock stora med att leva på landet. Där är luften frisk och möjligheterna till rekreation stora vilket gör att landsbygdsbefolkningen i många avseenden är friskare än de som lever i städer.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *